.

Præsentationsvideo af ECN

Støj fra vindmøller

VidenOmVind har udgivet en film der omhandler støjen fra vindmøller.
Se filmen her

Energicenter Nord ApS er dannet i 90`erne af personer med mangeårig erfaring fra vindmøllebranchen i Danmark.   
Vi beskæftiger os hovedsagelig med udvikling af nøglefærdige vindmølleprojekter i Danmark såvel som udlandet
Vort speciale er bl.a at finde egnede sites for vindkraft, planlæge dem lokalt og sammen med lokale myndigheder
sørge for den nødvendige behandling. 

Læs mere...

     forside ecn aaa